Kirjagraafikko ja kuvittaja


Mika Pekkola
Pyhän Antoniuksen tuli